[Ebook] Quyến luyến Roussillon

QUYẾN LUYẾN ROUSSILLON

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Editor: p3104

Raw: 19lou

Độ dài: 12 chương lớn (36 chương nhỏ) + vĩ thanh + ngoại truyện

Thể loại: hiện đại

Poster: itsyourday

Ebook: p3104

~*~

Ebook

PRC

EPUB

PDF

6 thoughts on “[Ebook] Quyến luyến Roussillon

  1. òa nghe tên truyện mới đầu cứ tưởng là truyện châu âu :”) (hơi cụt hứng tí), đến khi thấy tên tác giả thì lại hý hửng đi down :”))
    cám ơn bạn đã làm ebook nhé ^^~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.