Cặp đôi yêu thích

Cái này lập ra cho vui thôi ^^

Cặp đôi bạn yêu thích trong các truyện mà mình đã edit, mình chỉ post truyện dài thôi, trừ ra 1 ngoại lệ là “Thời niên thiếu”. Tối đa là 3 cặp nhé!

***

p.s. dạo này mình đã ngừng post “Trời đất tác thành” ở đây, mọi người sang kites đọc nhé, khi nào truyện gần hoàn thì mình sẽ update bên đây