Thông báo

Thông báo tạm ngừng EDIT

Dạo này mình bận bù đầu, chẳng có thời gian để edit.

Mặc dù không muốn lắm nhưng mình vẫn phải nghỉ edit một thời gian, thành thật xin lỗi mọi người đang theo dõi truyện.

Hy vọng mình sẽ trở lại vào một ngày không xa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua!