Thông báo

Thông báo tạm ngừng EDIT

Dạo này mình bận bù đầu, chẳng có thời gian để edit.

Mặc dù không muốn lắm nhưng mình vẫn phải nghỉ edit một thời gian, thành thật xin lỗi mọi người đang theo dõi truyện.

Hy vọng mình sẽ trở lại vào một ngày không xa. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua!

3 thoughts on “Thông báo

  1. Bạn ơi mình muốn hỏi 1 chút, bài hát đầu tiên trong nhà bạn tên là gì vậy, nghe hay quá.
    Sr vì mình k tìm thấy chỗ để cm hỏi thế này nên đành cm ở đây

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.