[TTSCPN] Chương 13

Chương 13

Thẩm Châm thần trí ngẩn ngơ bị Cố Tích Hoa tha lên lầu.

Vừa đóng cửa phòng ngủ anh liền đặt cô lên tường vừa hôn vừa cắn. Thẩm Châm hoàn toàn không chống đỡ nổi, chỉ có thể bám lấy anh, không để mình mềm nhũn trượt xuống đất.

Vừa hôn xong, Thẩm Châm uất ức nhìn anh.

“…Vốn không sớm như vậy.” Nhưng chuyện tối qua đã làm xáo trộn tất cả kế hoạch của anh. Anh cảm nhận sâu sắc rõ rệt —— anh không thể nhẫn nại quá lâu. (more…)