[TTSCPN] Chương 17

Chương 17

Khi Thẩm Châm nhận được email của Cố Tích Hoa thì cô nghiêm túc ý thức được một vấn đề —— cô còn chưa nói với ba mẹ cô muốn kết hôn.

Cô cũng quên mất đưa Thẩm tiên sinh về nhà.

Trong email có tới mười loại kiểu dáng thiệp cưới, chúng đều đang nhắc nhở cô —— việc này không thể kéo dài nữa.

Vì thế Thẩm Châm lập tức gọi điện về nhà.

“…Mẹ.” (more…)