[TTSCPN] Chương 18

Chương 18

Buổi trưa, Cố Tích Hoa gọi điện tới, Thẩm Châm đang ăn cơm với đồng nghiệp.

“Khi nào thì đi, Cố phu nhân?”

“Chừng nào anh có thời gian?” Thẩm Châm hỏi.

“Bất cứ lúc nào cũng được.”

“…Xin lấy công việc làm trọng, Thẩm tiên sinh.”

“Cố phu nhân quan trọng hơn công việc.” (more…)