[TTSCPN] Chương 48

Chương 48

Tại hôn lễ dù sao cũng có trưởng bối của hai nhà ở đó, cho nên chỉ quậy phá một chút rồi ngừng ngay, sôi nổi nhất chẳng qua là màn chuốc rượu, chỉ thế thì sao cho đủ chứ? Đối với đám người trẻ tuổi đã mất sạch luân lý mà nói —— nháo động phòng mới là trọng điểm.

Trọng điểm trong các trọng điểm.

Một đám người, mỗi người cầm một chai rượu, mông còn chưa chạm sofa thì đã đồng loạt khui rượu, đỏ có trắng có, ừ, lẫn lộn đầy đủ. (more…)