[Ebook] Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân

Tên tác phẩm: Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân

Tác giả: Ôn Sưởng

Editor: Sam (p3104)

Thể loại: hiện đại, sủng

Độ dài: 58 chương + 2 ngoại truyện

Raw: Tấn Giang

Poster: Sam

Nguồn edit: ssamiy.wordpress.com

Ebook: Sam

~*~

PRC    EPUB    PDF

 

 

26 thoughts on “[Ebook] Thẩm tiên sinh, Cố phu nhân

  1. Có vẻ như truyện không ngược đâu bạn nhỉ, hy vọng là vậy , sủng thì hay rồi. Cảm ơn EB của bạn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.