[Truyện ngắn] Theo đuổi tình yêu (Chương 3)

Chương 3: Nét bút hỏng, không hề nghi ngờ

Trường đại học mà Trần Tự và Mạt Lê thi vào rất đặc biệt, học kỳ sau năm nhất mới huấn luyện quân sự.

Vì thế các sinh viên lợi dụng đoạn thời gian tốt đẹp của học kỳ này để tổ chức đủ loại hoạt động.

Vở kịch “Kẹp hạt dẻ” của Nhiễm Tân là một trong những hoạt động này.

Thế nhưng vở kịch này cuối cùng vẫn hủy bỏ.

Về việc này, Nhiễm Tân giải thích thế này ——

Trong vở kịch xuất hiện rất nhiều động vật, trong lúc nhất thời không tìm được nhiều diễn viên quần chúng như vậy. Hơn nữa phải dựng cảnh tượng ảo mộng trên sân khấu, rất khó khăn… (more…)