[Ebook] Theo đuổi tình yêu

 Tên tác phẩm: Theo đuổi tình yêu

Tác giả: Thù Mặc

Editor: Sam (p3104)

Thể loại: hiện đại, truyện ngắn

Độ dài: 11 chương

Nguồn edit: ssamiy.wordpress.com & kitesvn.com

Poster & ebook: Sam

***

PRC  |  EPUB  |  PDF

7 thoughts on “[Ebook] Theo đuổi tình yêu

  1. Pingback: [Truyện ngắn] Theo đuổi tình yêu (END) | khoảng không

  2. Truyện dễ thương wa a>>> Thật sự ai có thể kiên nhẫn như Trần Tự chứ, ngưỡng mộ-ing. ^^ Cảm ơn chủ nhà a.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.