[CVHD] Chương 6

Chương 6: “Đồ chơi” mới của Nguyệt Nguyệt

Khi Khúc Nguyệt Nguyệt lên một tuổi, cô bé đã nói năng rất trôi chảy, ngay cả Tường Tử hũ nút kia ở lâu với Nguyệt Nguyệt cũng sẽ thường nói vài câu, đương nhiên những người lớn có nghe hiểu hay không thì đó là một chuyện khác. Bởi vì đôi khi bảo bối của bọn họ nói ngôn ngữ ngoài hành tinh, một đống bô bô, ngoại trừ chính bọn nhỏ thì người khác nghe xong chẳng hiểu ra sao cả.

(more…)