[CVHD] Chương 14

Chương 14: Kết cục của có mới nới cũ

Đảo mắt, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử đều học lớp bốn. Đó là một năm khiến người ta rối rắm.

Vào năm lớp bốn, giáo viên bắt đầu dạy bảo các bạn nhỏ đừng yêu sớm, đối với loại chuyện yêu đương, lần đầu tiên nhắc đến tại buổi họp lớp mà chẳng kiêng nể gì.

(more…)