[DLHDN] 6 – trung

Sáu (trung)

Dịch: Kaz

Chỉnh sửa: Sam

“So sánh với hiền phụ sinh hiền tử thời trước. Xuất xứ từ [Tam Quốc Chí, Ngô thư, Gia Cát Khác* truyện] (Chỗ này có thể hiểu là Gia Cát Khác Truyện trong Ngô Thư từ Tam Quốc Chí) chú dẫn [Giang biểu truyện].” Tri Kiều sau khi đọc xong, không biết là lần thứ mấy ngẩng đầu, dùng nét mặt tràn đầy sùng bái và ngẩn ngơ nhìn Chu Diễn, đợi anh đưa ra đáp án.

(*) Gia Cát Khác (203 – 253) Gia Cát Khác là tướng lĩnh và phụ chính đại thần của Đông Ngô trong thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc.

(more…)