[CVHD] Chương 15

Chương 15: Sự đối lập rõ ràng

Thời gian đã gần một năm cách trận sóng gió lần trước, Nguyệt Nguyệt và Tường Tử lên lớp năm.

Đến ngày khai giảng năm học mới, lớp Tường Tử có một học sinh chuyển trường sang đây, là một cô gái phía Nam, tên là Vương Nguyệt. Vì thế, lớp hai rốt cuộc đủ quân số ba mươi học sinh.

(more…)