[CVHD] Chương 25

Chương 25: Gương vỡ lại lành

Tường Tử hoàn toàn không nghe thấy Nguyệt Nguyệt nói gì, cho dù hiện tại cả người đau đớn tê dại, cậu cũng chẳng để ý. Bây giờ trong đầu óc cậu toàn là “Nguyệt Nguyệt đã trở về!” “Bà xã đã trở về…” “Nguyệt Nguyệt…”

Hiện tại bạn ở trước mặt cậu, nói gì cũng vô dụng thôi, cậu căn bản không nghe vào lỗ tai, cái cậu có thể nghĩ tới, có thể cảm giác được, chính là “hạnh phúc”!!!

(more…)