[DLHDN] 7 – trung

Bảy (trung)

Dịch: Kaz

Chỉnh sửa: Sam

Trong tay của người đàn ông đó đúng là bức thư gợi ý mà Tri Kiều đang tìm kiếm, nhưng khi đưa tay ra nhận bức thư cô có phần hơi chần chừ.

Không giống với các loại tưởng tượng xấu xa trong tiềm thức, người đàn ông này rất thoải mái đưa bức thư cho cô, dường như anh ta đã chuẩn bị sẵn chờ cô đến vậy, tất cả đều chắc chắn chính đáng như vậy.

“……Cám ơn.” Cô không biết nên nói gì mới được nữa.

“Tôi đoán, hai người chắc đang tham gia trận đấu gì đó?” Người đàn ông hỏi.

(more…)