[Ebook] Đoàn lữ hành đầy nắng

00LRVIv

Tên tác phẩm: Đoàn lữ hành đầy nắng
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Edit: Sam (1 ~ 3) / Translate: Kaz (4 ~ 12)
Chỉnh sửa: Sam / Beta: Kaz
Độ dài: 12 chương dài
Thể loại: hiện đại
Poster: nyan_neko
Nguồn: https://ssamiy.wordpress.com/
Ebook: Sam

1139057661

Mega

PRC  ☀ ☁ ☂  EPUB  ☀ ☁ ☂  PDF

5 thoughts on “[Ebook] Đoàn lữ hành đầy nắng

  1. Cảm ơn các b đã bỏ công sức làm bộ này. ^^ <3
    ps: Có thể post thêm lên box hay xxx ko, đt mih tải trên mega không được.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.