[Ebook] Thế thân của tình yêu

BeO4glI

Tên tác phẩm: Thế thân của tình yêu
(Tên bản internet: Tháng Tư và tháng Năm)
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Edit: Song Tử (1-5), Spring13 (6-8), Sam (9-14)
Beta: Sam
Thể loại: hiện đại
Độ dài: 14 chương dài
Poster: nyan_neko
Nguồn edit: ssamiy.wordpress.com
Ebook: Sam

(more…)