Đổi tên truyện

Bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức đổi tên truyện “Mãi mãi bên anh” thành “Năm tháng rực rỡ”. Nói đúng ra tên gốc của truyện là “Năm tháng rực rỡ của Đàm Thư Ngọc”, tựa dài quá nên bỏ bớt phần Đàm Thư Ngọc.

Hồi đó khi làm truyện này thì nó chỉ là truyện ngắn, mình cảm thấy cái tựa dài lại ko thích hợp lắm nên mới đổi tên, giờ tác giả viết dài rồi thì thấy tên gốc hợp với truyện hơn cho nên đổi trở lại.