Đổi tên truyện

Bắt đầu từ hôm nay sẽ chính thức đổi tên truyện “Mãi mãi bên anh” thành “Năm tháng rực rỡ”. Nói đúng ra tên gốc của truyện là “Năm tháng rực rỡ của Đàm Thư Ngọc”, tựa dài quá nên bỏ bớt phần Đàm Thư Ngọc.

Hồi đó khi làm truyện này thì nó chỉ là truyện ngắn, mình cảm thấy cái tựa dài lại ko thích hợp lắm nên mới đổi tên, giờ tác giả viết dài rồi thì thấy tên gốc hợp với truyện hơn cho nên đổi trở lại.

 

 

2 thoughts on “Đổi tên truyện

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.