[SDD] Chương 5

Cả đời chỉ yêu một người 5

Ngày 1 tháng 12 năm 2011

Hôm nay trên đường gặp được bạn cùng phòng G của Hứa Tây Thần, anh ta cười chào tôi nói: “Hứa Tây Thần còn để lại một số sách ở ký túc xá, nếu không cô đến lấy giúp cậu ấy nhé.”

Tôi xoắn xuýt hồi lâu mới nói: “Chờ anh ấy trở về rồi tự anh đưa cho anh ấy, hoặc là các anh cứ giữ đi.”

Bạn học G phiền muộn nhìn tôi, nói: “Cậu ấy có về chắc cũng không đến Nam Kinh, bọn tôi làm sao đưa cho cậu ấy được? Hay là cô giao cho cậu ấy nhé, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui.”

Tôi nghĩ anh ta nói phải, nên nói: “Được rồi, vậy tôi giữ trước, chờ khi nào anh ấy về Tô Châu thì giao cho anh ấy.”

(more…)