[SDD] Chương 10

Cả đời chỉ yêu một người 10

Ngày 19 tháng 9 năm 2013

Ghi lại một đoạn WeChat hôm nay.

Tôi: công việc sao rồi?

Anh: vừa học hỏi còn phải tìm tòi một hạng mục mới.

Tôi: học hành chăm chỉ, mỗi ngày hướng về phía trước.

Anh: hoa mắt nhìn thành học hành chăm chỉ, mỗi ngày nhớ anh.

Tôi: anh không phải hoa mắt, mà là nghĩ vẩn vơ.

Anh: như vậy mới hợp vần.

Tôi: ……

(more…)