[NBDAT] Chương 5

Chương 5: Tọa đàm

Trưa thứ năm, Đinh Huyên đến phòng thuyết trình lớn tại thư viện trước một tiếng. Bởi vì những học giả mời đến tọa đàm lần này đều là nhân vật tài ba nổi tiếng quốc tế, thế nên vào lúc này nhóm sinh viên của viện y học và khoa học đời sống cũng đã có mặt.

Đinh Huyên ngồi xuống hàng ghế thứ tư ở chính giữa, tại chỗ ngồi có đặt ba tờ rơi, giới thiệu bối cảnh học thuật của ba vị học giả. Trên tấm thứ ba viết rõ ràng ba chữ “Đoàn Luật Minh”. Đọc kỹ phía dưới, Đinh Huyên cắn môi có chút thất vọng, lời giới thiệu về Đoàn Luật Minh trên tờ rơi quả thực cắt dán từ trang chủ giới thiệu giáo sư viện y học, ngoại trừ nhắc tới Đoàn Luật Minh tốt nghiệp tại trường y khoa hàng đầu nước Mỹ —— mau chóng một cách lạ thường.

(more…)