[NBDAT] Chương 39

Chương 39: Báo ân

Tư Nam chống tường đứng dậy.

Đoàn Luật Minh tiến về phía trước một bước, nhưng bị Đinh Huyên giữ chặt góc áo.

Tư Nam khó khăn kéo Tiểu Lâm lên, đưa cậu ta đang hôn mê dời chuyển lên sofa: “Nếu không vì tôi, cậu ta đã là một người bình thường, sống yên phận vui vẻ từ lâu. Để cậu ta nằm thoải mái chút đi.”

“Hồ ly anh nói tới là con nào?” Đoàn Luật Minh lạnh lùng nhìn anh ta.

(more…)