[Truyện ngắn] Không hẹn (END)

Không hẹn
Tác giả: Phiên Chương
Edit: Sam
Độ dài: 3 chương
Thể loại: truyện ngắn, hiện đại

Văn án
Lúc ấy đã nói sau này không hẹn gặp lại, đến cuối cùng, thật sự không gặp lại ư?
Nhưng ai có thể ngăn được trái tim bởi vì yêu một người mà muốn gặp gỡ người ấy chứ?
(more…)