[Ebook] Bạch Dương & Sư Tử

Bạch Dương & Sư Tử
Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Editor: Sam (p3104)
Thể loại: hiện đại, thanh mai trúc mã
Độ dài: 12 chương dài + ngoại truyện (10 chương)
Posters: nyan_neko
Nguồn edit: khoangkhong.co
Ebook: Sam

PRC  |  EPUB  |  PDF

 

 

 

 

3 thoughts on “[Ebook] Bạch Dương & Sư Tử

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.