[NBDAT] Chương 52

Chương 52: Điểm ban đầu

“Sắp tan học rồi, giờ nói tới nhiệm vụ. Đến giờ đã nói xong phần lý luận, sau đó đi theo từng chủ đề của tiết học.” Giáo sư đứng trên bục giảng, bấm trang PPT cuối cùng, “Mọi người tự do phối hợp, bốn đến năm người một nhóm, mỗi tiết học đi lên làm báo cáo. Lớp trưởng thống kê lại, đem tình hình cuối cùng của các nhóm gửi đến hòm thư của tôi trước thứ sáu.”

Phía dưới, tất cả sinh viên đều giơ di động lên, chụp màn hình lách tách.

“Ngoài ra, tôi để ý hôm nay có vài bạn không tới. Nếu còn xuất hiện tình hình này nữa, tôi sẽ hủy bỏ tư cách thi cuối kỳ.” Giáo sư vừa dứt lời, tiếng chuông tan học vang lên, “Tan học.”

Tất cả mọi người đứng lên thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Đã có sinh viên của tiết học sau chờ ngoài cửa.

(more…)