[NBDAT] Chương 56

Chương 56: Người cá

Từ nhà Điền Thông lấy thảo dược đi ra thì đã hơn mười giờ. Đinh Huyên không chịu lấy không, cố ý cho mẹ Điền Thông hai trăm tệ. Bác gái rất vui vẻ, sau nhiều lần dặn dò cách dùng liều lượng thì muốn giữ Đinh Huyên ở lại ăn cơm. Đinh Huyên khéo léo từ chối, rồi cùng Điền Thông trở về, đúng lúc anh ta trở về tiếp tục đi làm. Trên đường tình cờ gặp được chú hai của Điền Thông, lái xe ba bánh nói là đến khe núi kéo lợn rừng —— “Sáng nay bọn Vương Bảo bắt được một con lợn rừng, ít nhất năm trăm cân.”

Đinh Huyên ở bên cạnh lắng nghe bọn họ dùng tiếng địa phương nói chuyện, sau đó đưa mắt tiễn chú hai theo chỗ ngoặt rời khỏi. Cô ngược lại nhớ tới một vấn đề: “Chỗ các người tại sao không thể săn bắt hồ ly? Lông cáo lại rất đáng giá.”

(more…)