[NBDAT] Chương 57

Chương 57: Anh em

Người cá đột nhiên mở mắt nhìn về phía Đinh Huyên.

Đinh Huyên khựng lại, trông thấy trong phúc chốc biểu tình của người cá trở nên hung trợn, như là muốn ăn tươi nuốt sống cô, răng nanh sắc nhọn, trên cổ lộ ra đường kinh mạch rõ rệt.

Đinh Huyên theo bản năng lùi ra sau mấy bước. Cô không nghe được bất cứ âm thanh gì —— đúng rồi, La Dư Vũ là người câm.

(more…)