[NBDAT] Chương 64

Chương 64: Mưa dầm

“Cửu Vĩ nói thế nào?” Đinh Huyên vội hỏi.

Đoàn Luật Minh ngắt điện thoại, nói: “Cậu ta nói muốn ở lại Nữ Vu Cốc một thời gian để nghỉ ngơi.” Còn có…tự hỏi một số ý nghĩa sâu xa trong cuộc sống, “Ý tứ là, trong khoảng thời gian này cậu ta sẽ không biến thành hình người, muốn dùng hình dáng hồ ly để sinh hoạt.”

“Được rồi…” Đinh Huyên có chút đau buồn vô cớ.

(more…)