[NBDAT] Chương 66

Chương 66: Hẹn hò

Đinh Huyên thận trọng ký tên mình trên hợp đồng. Trải qua mấy ngày suy nghĩ, cô đã quyết định hợp tác với Lệ Duy An, tiếp tục nhiệm vụ biên kịch của phần hai bộ phim chiếu mạng.

“Hợp tác vui vẻ.” Lệ Duy An cười vươn tay với cô.

“Hợp tác vui vẻ.”

(more…)