[HLL] Chương 9

Chương 9

Bạch Lộc đã định bỏ cuộc, cô đi một lần thất vọng một lần, nhưng lần này trở lại cô còn chưa đi tới cổng trường, anh gác cổng đã nhận ra cô trước, ngăn lại hỏi: “Này, Bạch Lộc phải không? Thư của cô tới rồi.”

Bạch Lộc tưởng anh ta nhìn nhầm, đi theo vào xác nhận, kết quả rõ ràng viết tên của mình, nét chữ giống như lần trước, cô nhìn một cái là nhận ra ngay.

Sau khi nói cám ơn, Bạch Lộc tiến vào con đường nhỏ của sân trường, chọn một chỗ dưới tàng cây yên lặng, dừng lại đọc thư.

(more…)