[HLL] Chương 12

Chương 12

Bạch Lộc đánh cuộc với chính mình, anh nhất định chấp nhận lời yêu cầu này.

Sự thật chứng minh, cô thắng rồi.

Đương nhiên, cô cũng đưa ra giải thích, cô muốn tìm một chỗ nói chuyện với anh.

Nghĩ lại, nếu cô nói “Tôi mời anh ăn”, kết quả cuối cùng nhất định tương phản.

(more…)