[HLL] Chương 15

Chương 15

Mặc kệ là suýt bại lộ hay bại lộ rồi, Bạch Lộc cũng không quay lại nữa.

Cô an ủi chính mình chẳng qua là tới thăm hiện trường một chuyến thôi.

Kết quả chứng minh, anh không nói sai, quả thật đối diện cổng phía Đông của trường các cô, lần này cô tìm cũng không tính là không thành công.

Nếu muốn hiểu thế giới nội tâm của một người, cũng phải xem tình hình sinh hoạt hiện tại của người này.

(more…)