[HLL] Chương 17

Chương 17

Mùa đông trời tối rất sớm, hơn nữa vẫn còn trong sắc trời âm u như vậy.

Mới đầu Bạch Lộc muốn nói sáu giờ, nhưng nghĩ tới anh còn việc bận, vì thế sửa miệng nói bảy giờ.

Bảy giờ ra ngoài, trở về cũng khoảng tám giờ rưỡi, không sớm cũng không tính là muộn.

Tần Long không có ý kiến, khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng ý, rồi sau đó rời khỏi.

(more…)