[HLL] Chương 18

Chương 18

Tần Long không rồ tay ga, Bạch Lộc chờ đợi cảm thấy là lạ: “Sao anh còn chưa chạy?”

Tần Long nghiêng người: “Cô ngồi vững chưa?”

Bạch Lộc ngồi nghiêng, xe anh không có cái hộp phía sau, cô thiếu vật có thể giúp mình giữ vững cơ thể, chỉ có thể nắm lấy đuôi sau xe, gắng gượng ngồi ổn định.

Cô nói: “Vững rồi.”

“Đừng ngã đó.” Nói xong câu đó, anh quay đầu lại, xe máy điện từ từ chạy đi.

(more…)