[HLL] Chương 29

Chương 29

Trên đường đi trong tiểu khu, Bạch Lộc nhận được điện thoại của Bạch Tuệ Tiệp thúc giục.

“Còn chưa tới nhà à?” Trong lời nói Bạch Tuệ Tiệp lộ ra vẻ nôn nóng.

Bạch Lộc vòng tới dưới lầu, nhìn lên trên: “Con sắp lên lầu rồi.”

Bạch Tuệ Tiệp yên tâm: “Vậy nhanh lên, trong nhà còn có khách, đang chờ con đó.”

(more…)