[HLL] Chương 36

Chương 36

Phía tổ chức lựa chọn phương án về đồ lưu niệm cho dịp lễ kỷ niệm ngày thành lập trường mau chóng đưa ra thông tin, đoàn đội tham gia lựa chọn đều đầy kinh nghiệm phong phú, sức cạnh tranh cũng không nhỏ, bước đầu chọn lựa một vài phương án, còn mời người phụ trách mở cuộc họp nhỏ.

Tần Long nhận được điện thoại thông báo, hẹn thời gian đến đại học A trao đổi cụ thể.

Khi đó Bạch Lộc đang ở phòng tư vấn, rảnh rỗi gửi tin nhắn cho anh.

(more…)