[HLL] Chương 46

Chương 46

Đêm đó đối với Bạch Lộc nên đáng kỷ niệm.
Bác sĩ cuối cùng ở bên bệnh nhân.
Nhưng nhìn vào hình thức hai người họ ở cùng, cô thấy mình càng giống như bệnh nhân, luôn luôn muốn vùi sâu trong lòng người đàn ông này.

Continue reading “[HLL] Chương 46”

Advertisements