[HLL] Chương 48

Chương 48

Khi Tần Long tiến vào tiểu khu lần nữa, Bạch Lộc ở trên lầu nhìn xuống rõ ràng.

Cô thấy anh đi qua cánh cửa nhỏ cạnh phòng bảo vệ, sau đó là suối nước ở giữa, cuối cùng dọc theo con đường rợp bóng cây quẹo tới dưới lầu phía Bắc.

Bạch Lộc mở cửa ra trước cho anh, cũng nhìn thấy thang máy bên ngoài đang chạy xuống.

(more…)