[CCT] Chapter 2

Chapter 2: Hoa lan

Xe chạy trên đường, từ kính chiếu hậu Lý Mậu nhìn khuôn mặt Kỷ Nguyên một cái, không nói ra lời quan tâm dư thừa nào.

Kỷ Nguyên cũng tranh thủ quan sát mái tóc của Lý Mậu một phen, còn dài hơn cả tóc cô, chẳng biết dùng dầu dưỡng tóc gì.

Chặng đường gần một tiếng đồng hồ, hai người chẳng hề trò chuyện, Lý Mậu thấy Kỷ Nguyên không nhiều chuyện, chẳng giống như lời chị họ.

(more…)