[CCT] Chapter 3

Chapter 3: Ảnh gợi cảm

Một tuần sau, bệnh dị ứng của Kỷ Nguyên dần dần khỏi hẳn, cô bắt đầu tìm công việc.

Công ty cùng ngành cũng không phải nhận người bất cứ lúc nào, cô đi phỏng vấn mấy nơi, không thích hợp cho lắm.

Kỷ Nguyên lại gửi lý lịch vào mấy nơi nữa, đúng lúc có văn phòng chính của một công ty ở phía Bắc, hai tháng trước thành lập phân chia công ty ở bản địa.

(more…)