[CCT] Chapter 4

Chapter 4: Chim công trắng

Kỷ Nguyên chuồn ra vườn hoa, đi dọc theo hồ nước. Thực vật nước phía Nam phong phú, cái gọi ra tên, cái không gọi ra tên, xen lẫn đầy thích thú.

Cô đi lên mấy bậc thang, tại chỗ cao có một cái đình tám góc, dẫn nước chảy xuống một dòng thác nước nho nhỏ. Bên cạnh thác nước là một cây hoa hòe Ấn Độ, nước bắn lên cành hoa, xinh đẹp óng ánh.

Chẳng ai quay về biệt thự tự làm mất mặt.

(more…)