[CCT] Chapter 5

Chapter 5: Nhấp nhô

Tống Mân không định ở lại ăn bữa trưa, cô đứng trước biệt thự, thấy Kỷ Nguyên trở về bèn nói: “Chỗ này không có ý nghĩa, bọn mình lái xe đi trước.”

“Không đợi Thượng Phi hả?” Kỷ Nguyên hỏi.

“Đợi anh ấy làm gì, anh ấy tán gẫu chuyện kinh doanh của anh ấy, chúng ta đi mua sắm của chúng ta.”

(more…)