[CCT] Chapter 6

Chapter 6: Ngắm mặt trời lặn

Thứ hai, giám đốc bảo Tiểu Tuệ, Kỷ Nguyên cùng đến trụ sở chính của công ty khách hàng ký hợp đồng.

Bởi vì không nằm cùng một khu vực, bảy giờ sáng ba người cùng xuất phát, xe chạy gần hai tiếng mới đến.

Sau khi tiến vào tòa lầu, giao giấy chứng minh đăng ký. Lúc đang chờ thang máy, Kỷ Nguyên phát hiện có người đứng bên cạnh cô.

(more…)