[CCT] Chapter 11

Chapter 11: Người kia của tôi đâu

Có lẽ vì hai người vướng bận công việc, Kỷ Nguyên và Lý Mậu gần một tháng chưa gặp lại.

Hôm nay trong văn phòng, Kỷ Nguyên cầm số liệu chỉ dẫn A Mỹ phân tích, cho cô ta mấy bài chỉ tiêu luyện tập, dạy cô ta tham khảo một số tài liệu dự án, lấy kết quả phân tích viết lên mấy tờ phim đèn chiếu.

A Mỹ thấy nội dung không có nhiều liên quan với chuyên ngành của cô ta, một câu không muốn học rồi thôi.

(more…)