[CCT] Chapter 14

Chapter 14: Chim lạ thần thoại

Buổi tối, Lý Mậu trở về nhà lớn, trò chuyện một hồi với các trưởng bối, theo thường lệ không ngủ sớm như vậy.

Tại phòng khách nhỏ, Hạ Thanh Thanh hỏi Lý Mậu: “Nghe nói chú hai dạo này có bạn gái?”

Liêu Tuấn vốn đang đọc sách, hỏi: “Anh hai tìm bạn gái?”

(more…)