[CCT] Chapter 15

Chapter 15: Tôm hùm

Hai người xuống núi đi qua một cây cầu gỗ, Kỷ Nguyên leo xuống lưng Lý Mậu, cô sợ cây cầu bị đứt, hai người sẽ cùng ngã xuống nước.

Lý Mậu thấy Kỷ Nguyên lơ đãng, anh vươn tay sờ trán cô, không bị cảm nắng, đoán chừng mệt rồi.

Lý Mậu nói: “Có muốn đến nhà anh ngủ trưa không?”

(more…)