[CCT] Chapter 17

Chapter 17: Tài trợ

Hai người không ăn cơm bên ngoài, Lý Mậu muốn ăn món cô nấu. Kỷ Nguyên cảm thấy thỉnh thoảng xuống bếp có thể chấp nhận, thế là hỏi anh muốn ăn gì.

Anh nói, muốn ăn súp cá viên.

Kỷ Nguyên nghĩ món này dễ thôi, mua cá viên làm sẵn, đun nước sôi nấu là được.

(more…)